top of page

Dienas nometne "Krāsas" 2023

Krāsainā nedēļa

 

Kur meklēt krāsas? Savā ikdienā. Mēs, nometnes dalībnieki, tās meklējām spēlēs, mūzikā, ēdienos, grāmatās, zīmējumos, izstādēs, pārgājienos.  Krāsas mums ir visapkārt, tikai jāmāk tās saskatīt un izcelt. Piecās dienās esam realizējuši ļoti aktīvu, piesātinātu, interesantu programmu. Par to jāsaka paldies skolas pedagogiem: Santai, Aijai, Sandrai, kā aī uz nodarbībām nāca talkā skolotājas Ilona un Ilze. Krāsas ēdienā palīdzēja atrast uztura speciāliste Agrita Spēlmane. Bet nevar nenosaukt un nepateikt lielu paldies atsaucīgiem  Ķekavas ļaudīm - Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītāju Ināru, Ķekavas bibliotēkas bibliotēkāri Sandu, Mini Zoo vadītāju Igori, kas laipni mūs uzņēma.  Paldies nometnes bērnu vecākiem, kas uzticēja mums savus bērnus un paldies Ķekavas novada domei! 

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

bottom of page