top of page

Dienas nometne "H2O" 2022

Piecas dienas nometnē

 

Pētīt, eksperimentēt, izzināt, kustēties-  viss paveikts! 30 sākumskolas bērni augustā, pirms skolas atkal atgriezās skolā, bet šoreiz ne kā skolēni, bet gan nometnieki!  Ķekava atrodas upju ielenkumā, tad par tām ko uzzināt  bija pat obligāts pienākums. Un par ūdeni ir daudz kas uzzināms. Ņēmām paraugus, garšojām, filtrējām, skatījām, braucām uz atdzelžošanas staciju, ūdens attīrīšnas staciju, jūru. Bradājām pa Ķekaviņu un forsējām Tamurgas upi! Paldies skolotājiem par izzinošo darbu un superīgajiem eksperimentiem! Paldies Ķekavas muzeja darbiniekiem, par atsaucību un radošo ekskursiju! Paldies Kārlim, par Odukalna ūdenstorņa un atdzelzošanas stacijas apmeklējumu! Un, protams, "Gaismas tilts 97" direktorei, dabiniekiem, kas mūs atbalstīja! 

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

bottom of page