GALERIJA

Skolas kolektīva apsveikums Latvijas 102. dzimšanas dienā

Patriotisks muzikālais sveiciens no skolas ansamblīšiem

Skolēnu sveiciens 18. novembrī sadarbībā ar Ķekavas Kultūras namu

Lāčplēša diena skolā

1/14

Skolas ansamblītis piedalās uzveduma "Un atkal Pifs" filmēšanā

1/10

Projekta "Pieredzē un sadraudzībā ir spēks" novērtēšana

Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros, skolu foto konkursa 

"Ar velo uz skolu!" 8. klases  apbalvošana

1/12

Dzejas dienas 1.un 2. klasei pie Ķekavas bibliotēkas

1/24

6.klases stunda mežā. Tomes maršruts

1/2

8. klase piedalās konkursiņā "Mēs- sportiņā"

1/7

Rudens ekskursija uz Doles salas Daugavas muzeju. Ķekavas baznīcas apmeklējums

1/72

Tumsas sagaidīšanas pasākums :

Lielās mammas profesijas

1/75

Mazās sporta spēles 6. klasei ar vecākiem

1/4

Nodarbība Ķekavas novadpētniecības muzejā "Karikatūra kā mākslas žanrs"

1/12

Zinību diena 2020

1/133

Mūsu skaistais, izromontētais datorikas un matemātikas kabinets

1/3

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no skolas mājas lapas ir lietojama

tikai ar atsauci uz šo lapu