Dienas nometne „Ielīgo Latviju 2019”- vienā elpas vilcienā

 

   5 dienas, kas paskrēja kā ātrvilciens, bet paspēts gan tika daudz. Privātās pamatskolas telpās pirmsjāņu nedēļā, kad skolas bērni jau pametuši skolu, to pieskandināja jautri smiekli, čalas un aizrautīgi izsaucieni - šeit pulcējās dienas nometnes „Ielīgo Latviju” dalībnieki. Mums, nometnes vadītājiem, prieks, ka nometnieki bija pārstāvēti no visa novada - gan no Ķekavas, gan Baložiem, gan Katlakalna. Jautrā kompānijā katru dienu sportojām, devāmies ekskursijās, dziedājām Līgo dziesmas un spēlējām spēles, rokdarbos gatavojām ziedu aproci, ar ko rotāties Līgo vakarā, datornodarbībās veidojām nelielu animācijas filmiņu.

   Kā katru gadu, sakām lielu paldies saviem novadniekiem, kas nekad neatsaka mums, nometņu vadītājiem - Ķekavas novada bibliotekārei Sandai Zālamanei, Ķekavas muzeja izglītības daļas vadītājai Aijai Grīnvaldei, konfekšu ražotnes vadītājam Ozola kungam, kā arī Ķekavas sporta aģentūras speciālistam Reinim Zobenam par aizraujošām un saturīgām nodarbībām. Paldies Ķekavas sporta aģentūras direktorei Dacei Cīrulei par sporta inventāra un spēļu nomu.Paldies par  līgodziesmām un rotaļām  Ilzei Millerei Liels paldies Ķekavas novada domei, kas domā par saviem mazajiem novadniekiem un rod iespēju atbalstīt nometnes, lai vecāku līdzfinansējums nebūtu tik liels.

   Paldies privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”direktorei Egitai Heislerei par atvēlētajām skolas telpām vasarā, kad ir telpu remonta laiks, atbalstu un labvēlību rīkot šeit dienas nometni.

   Nometnē darbojās pieredzējuši pedagogi, kas savā starpā saprotas no pusvārda, un tas ir daudz. Tā ir grūti novērtējama vērtība. Paldies jums, Sandra Freiberga un Santa Veidemane!

   Tiekamies nākamgad pirms Jāņiem, ieskandinot saulgriežu svētkus!

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" mājas lapas ir lietojama tikai ar atsauci uz šo lapu