top of page

Dienas nometne "Ielīgo Latviju" 2018

Piecas dienas nometnē

 

Pirmo reizi. Tā par šo nometni „Ielīgo Latviju” mēs varam teikt daudzos un dažādos veidos.

 Pirmo reizi skolas „Gaismas tilts 97”vēsturē tika rīkota dienas nometne.

Pirmo reizi skolas telpās tikās skolēni, kas nebija skolēni, bet gan dienas nometnieki, lai 5 dienas saturīgi un lietderīgi pavadītu laiku.

 Pirmo reizi sportojām un sacentāmies laukumiņā pie baseina.

Pirmo reizi notika datora nodarbības, lai rezultātā paši izveidotu mazu animācijas filmiņu.

Vienam pedagogam šī bija pirmā pieredze nometnes vadītāja amatā.

Piecas dienas pirms Jāņiem paskrēja kā viens mirklis. Mēs bijām aktīvi rokdarbu nodarbībās, datornodarbībās, sportojot, dziedot Jāņudziesmas, ejot tautas rotaļās, dodoties pārgājienā, apmeklējot Ķekavas bibliotēkas nodarbību, dodoties ekskursijā uz Ķekavas muzeju, lai iepazītu izstādi ”5 stāsti par Ķekavu”, spēlējot spēles un sacenšoties zīmēšanā.

Ne pirmo reizi jāsaka milzīgs paldies ķekavniekiem, kas atsaucās uz mūsu idejām: Ķekavas bibliotēkas darbiniecei Sandai Zālamanei, kas novadīja brīnišķīgu nodarbību par Jāņiem, Ķekavas muzeja darbiniecei Aijai Grīnvaldei, kas pacietīgi mūs iepazīstināja ar izstādi, Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēkas saimniekam Aigaram, kas atviegloja nokļūšanu uz sporta laukumiņu, Ķekavas novada Sporta aģentūrai, kas iznomāja sporta inventāru, Reinim Zobenam, kas vadīja orientēšanās sacensības, mūzikas skolotājai Ilzei Millerei par Jāņu dziesmām un rotaļām visas nedēļas garumā. Un vēlreiz jāpārliecinās, ka strādāt komandā ar nometnes vadītājiem, kas tevi saprot no pusvārda, ir nenovērtējama laime un veiksme, ko dažkārt mēs pat neapzināmies. Paldies skolotājām Santai Veidemanei un Ilzei Jansonei! Paldies 30 mazajiem ķekavniekiem, kas bija kopā ar mums, viņu vecākiem, kas mums uzticējās!

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

bottom of page