top of page

Nometne "Pa pēdām Āfrikā"2017

Ir aizritējusi brīnumaina vasaras nedēļa(26.06.-02.07.2017.) pie jūras, Apšuciemā, meklējot Āfriku. Pateicoties Ķekavas novada domei, kas deva iespēju startēt nometņu atbalsta konkursā, mēs, privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” skolotāju komanda varējām realizēt mūsu ikgadējo sapni- nedēļu garu bērnu vasaras diennakts nometni. Šī nometne dod spēku un gandarījumu mums, skolotājiem un dod prieku bērniem.

Nometnē mēs sportojām, dejojām, darinājām (šogad lietuskokus), braucām ekskursijā, gājām pārgājienā, veidojām smilšu skulptūras, iepazinām Āfrikas savdabību, meklējām kopsakarus ar Latviju.  Nometnes noslēgumā, iepriecinājām vecākus ar nelielu, bet efektīgu deju priekšnesumu!

Paldies bērnu vecākiem, kas mums uzticas, paldies bērnu vecākiem, kas iesaistās nometnes tapšanā! Īpašs viesis šogad bija Sandijas tētis- policijas veterāns, kas noorganizēja aizraujošu pēdu meklēšanu, pēdas atliešanu ģipsī, pastāstīja par dažādu pēdu nospiedumiem. Paldies, Megijas mammai par dalību Varavīksnes spēlē! Paldies Ķekavas sporta aģentūrai par sporta inventāra izīrēšanu. Paldies sporta entuziastiem: Jurim no Baložu sporta kluba „Bultas”, kas organizēja loka šaušanu, Reinim, par aizraujošām sacensībām orientēšanās sportā. Liels paldies Dacei Cīrulei, kas bija spēles postenī, kā arī atveda jauniešu komandu, kas palīdzēja Varavīksnes spēlē.

Mēs pateicamies privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97”vadībai par tehnisko un morālo atbalstu, un doto iespēju realizēt nometni!

Liekot spēkus kopā, mums izdodas! Šīgada „Pludmales patruļas” (kā mēs pašas sevi nosaucām) komandā bija: Iveta Eglīte, Santa Veidemane, Ivetta Tamane, Agnese Grebže. Paldies, meitenes, par idejām, ieguldīto darbu un pašatdevi!

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

bottom of page