top of page

Tā tik bija nometne!

Septiņas lieliskas vasaras dienas jūlija sākumā(30.06.-6.07.2014 )paskrēja kā vēja spārniem Apšuciemā, jūras krastā, nometnē „Noslēpuma lāde” . Jūra, saule, vējš un lietus- mēs izbaudījām visu. Gājām pārgājienos gar jūras krastu, sportojām, sacentāmies, gleznojām, tikāmies ar vietējo zvejas speciālistu, dejojām, devāmies ekskursijā uz Valguma pasauli, Baskāju taku, veidojām smilšu skulptūras, sējām sapņu ķērājus, krājām labo darbu punktus, orientējāmies dabā, gan ar kontrolpunktiem, gājām nakts trasītē, pārvarējām sevi , mācījāmies būt patstāvīgi un atklājām „Noslēpumu lādes” noslēpumu. Kad nometnes noslēgumā vecāki noskatījās mūsu sagatavoto cirka izrādi , visi bijām gandarīti. Lielisks piedzīvojums, kas paliks ilgi atmiņā.

Liels paldies vecākiem, kas uzticēja mums savas atvases! Paldies Ķekavas novada domei, par mūsu projekta atbalstu nometņu projektu konkursā, piešķirot finansējumu, kas ļāva samazināt vecāku iemaksu. Tas bija liels atbalsts, kas ļāva pilnvērtīgi realizēt nometnes programmu. Paldies Ķekavas Novada Sporta aģentūrai, īpaši Dacei Cīrulei un Reinim Zobenam par palīdzību gan ar sporta inventāru, gan padomu, gan palīdzot organizēt orientēšanās sacensības ! Paldies vecākiem, kas nāca ar savām idejām un neatteica palīdzību. Paldies privātskolas „Gaismas tilts 97” direktorei Egitai Heislerei un grāmatvedim par atbalstu un to neredzamo darbu, kas bija jāveic pirms un pēc nometnes! Un, ja vietējie Apšuciema darbinieki, gan virtuvē, gan blakus esošajā bibliotēkā mums, nometnes vadītājiem uzteica bērnus, par disciplinētību un pieklājību, tad mēs, gan vecāki, gan pedagogi varam lepoties ar saviem bērniem! Milzīgs paldies nometnes pedagogiem, kas darbojās kā ieeļļots mehānisms. Paldies deju skolotājai, noslēguma koncerta režisorei Ivettai Tamanei, māksliniecei Santai Veidemanei, aktīvākai rīta rosmes veicējai Agnesei Grebžei, kā arī čaklajai un izdarīgajai Sandrai Legzdiņai, kuras pieredze man palīdzēja realizēt šo projektu. Mēs ceram tikties nākamgad jaunā nometnes projektā... kaut kur gaisā virmo vārds šokolāde, kaut kur blakus Apšuciemam ir Pūre... Mums jau ir idejas!

Anda Knospiņa Nometnes „Noslēpumu lāde” vadītāja

bottom of page