top of page
Nevajag jau daudz, lai apceļotu Ameriku!

“Nevajag jau daudz, lai apceļotu Ameriku! :) Vien fantastiskus, iedvesmojošus, enerģiskus, pacietīgus un nesavtīgus pasniedzējus!” Paldies par šiem vārdiem Facebook lapā Markusa mammai!

Tik ilgi gaidīta un tik ātri paskrējusi ir nometne “Turies, Amerika!”.  Apšuciemā, jūras krastā, 7 dienas baudījām Latvijas mainīgos laika apstākļus. Devāmies pārgājienos, vingrojām, dejojām, darinājām, skumām un priecājamies. Izbaudījām emociju pilnu nedēļu!

50 Ķekavas bērniem bija iespēja ar iztēles, izdomas un meklētāja garu pabūt Amerikā. Uzzinājām faktus, meklējām līdzības ar Latviju, pat izdejojām Ameriku. Sportojām, peldējāmies, veidojām smilšu skulptūras, darinājām rokdarbus, zīmējām, devāmies pārgājienā, braucām ekskursijā, dejojām. Nometnes noslēgumā sagatavojām vecākiem priekšnesumu!

Paldies nometnes vadītāju kolektīvam, kas bija kā viena dūrīte un elpoja vienā taktī visu nedēļu. Paldies deju skolotājai Ivettai Tamanei, kas izveidoja brīnišķīgu nometnes noslēguma priekšnesumu! Paldies skolotājai Agnesei Grebžei, kas bija saprotošākā un visu mazo bērnu mīļākā skolotāja! Paldies skolotājai Santai Veidemanei - visu nometnē radīto mākslas darbu ideju realizētājai! Paldies skolotājai Ivetai Eglītei par visu mūsu ideju kopā salikšanu, apvienošanu skaistā, nedēļu garā stāstā! Paldies vecākiem, kas mums uzticas!

Šis nometnes projekts nebūtu tik izdevies, bez privātskolas “Gaismas tilts 97”direktores atbalsta, bez atsaucīgiem cilvēkiem: Daces Cīrules, Anetes Mednes, Reiņa Zobena, Silvijas Zītares. Un protams, vecāku vārdā, liels paldies Ķekavas novada domei par nometņu projektu konkursa rīkošanu, jo  konkursā piešķirtais finansējums ļāva būtiski samazināt vecāku līdzfinansējumu!

Nometnes rīkojam katru gadu. Vienu. No sirds, lai sirdī paliek mums un bērniem. Tas, ka, šīgada kopdarbam beidzoties, nākamā gada nometne jau ir aizpildīta par 75 %, mums, skolotājiem, vislielākais gandarījums. Tātad mūsu darbu novērtē!  Šī gada jūlija dienas man atmiņā paliks ar lielo bērnu pieplūdumu, kāds vēl nebija piedzīvots. Ar Ņujorkas maratonu, kad pie mums ieradās pati Brīvības statuja. Ar lielajiem viļņiem jūrā.

Uz tikšanos nākamgad no 26. jūnija – 2. jūlijam, nometnē Apšuciemā! Idejas mums galvā rosās! Meklēsim Āfriku Baltijas jūras smiltīs!

Nometnes vadītāja Anda Knospiņa

bottom of page