JAUNUMI & NOTIKUMI

2020./2021.m.g.

 15. oktobrī

Piedalīšanās Ķekavas kultūras nama Latvijas dzimšanas dienai veltītā pasākuma “Tēvzemei un brīvībai” vizuālā noformējuma-filmas veidošanā ar sk. Ilonu

25. septembrī

Dzejas dienas 2020

1. un 2. klasei pie Ķekavas bibliotēkas

Foto šeit

18. septembrī

Olimpiskā diena 2020

25. septembrī   Lepojamies!

 25.09.2020 Jelgavas stadionā norisinājās starptautiskās vieglatlētikas sacensības bērniem. Šajās sacensībās startēja trīs vecuma grupas - 2007., 2008., 2009.gadā dzimušie zēni un meitenes. Labi starti padevās arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņiem no Toma Čerņika treniņgrupām.

  1.vieta 60m sprintā

“Gaismas tilts 97”audzēknim

Eduardam Havensonam.

Jāpiebilst ka Eduards šajās sacensībās izcīnīja vē medaļu,  jauktajā stafešu skrējienā ierindojoties 3.vietā

17. septembrī

Meža ekspedīcija-Tomes maršruts

6.klase

Meža ekspedīcijā doties mūs aicināja AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS “Latvijas Finieris”. Tā bija unikāla iespēja “Gaismas tilts 97” 6. klases  skolēniem apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni Latvijas valsts meža ekspedīcijā saprata, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, uzzināja par  cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 

Sk.Vita

Foto šeit

16.-22. septembrī

Eiropas Mobilitātes nedēļas 2020

devīze “Ar velo uz darbu un skolu!

Par godu šai nedēļai Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra organizē konkursu “Ar velo uz skolu!”   No mūsu skolas konkursā iesaistījās 8. klase, kas ar sportu ir uz “Tu” – “Mēs esam sportiņā!”

Foto šeit

10. septembrī 

Tumsas sagaidīšanas pasākums

"Lielās mammas profesijas"

Organizē 8. klase

Foto šeit

04. septembrī

Nodarbība Ķekavas novadpētniecības muzejā "Karikatūra kā mākslas žanrs"

(1.-9. kl.)

Foto šeit

11. septembrī

Skolas rudens ekskursija

Daugavas muzejā Doles salā, Ķekavas baznīcas apmeklējums

Foto šeit

04. septembrī

Mazie sporta svētki ar vecākiem  6.klasei

Foto šeit

Zinību diena 2020

Foto šeit

Informācija par Zinību dienas norisi privātajā pamatskolā “Gaismas tilts 97”

 

Mūsu skolas bērni un vecāki!

 

  Priecājamies, ka atkal varam visi būt kopā mūsu skolā “Gaismas tilts 97”. Diemžēl ne mēs, ne visa zemeslode vēl nevar nopūsties: “Kur sūru nu pret saldu mij,

Ņem tā par labu, kā nu bij’.”

  XXI gadsimta smagais pārbaudījums turpinās, un turpināsies arī mūsu kopdarbs. Jā, cilvēki ir ļoti dažādi, pārvarot it kā nepārvaramo, taču līdzās sāpēm, noguruma un pat bezspēcības brīžiem pastāv un uzmirdz prieks, gandarījums un sava spēka apziņa. Jo kopīgais ir – cilvēcība. Tā ļauj izrunāties, saprasties un iet uz priekšu kopīgā solī. Ko pat Minhauzens neiedomāja, to mēs bijām pakļauti pārdzīvot un turpināsim... ne pārdzīvot, bet – pārvarēt. Ir jāizdodas!

 

Zinību dienas pasākums notiks

1.septembrī plkst.11:00

skolas pagalmā.

  Pasākumā piedalās visi skolas skolēni, skolotāji un 1.un 9.klašu skolēnu vecāki. Pasākums notiek laukumā pie ieejas vārtiem, tāpēc lūdzam pārējo klašu vecākus teritorijā neienākt.

 Skolēnus pa klašu grupām skolas pagalmā sagaidīs klašu audzinātāji katrai klasei norādītā vietā. Plānotais pasākuma norises laiks - 40 min.

  Zinību diena tiks organizēta, ievērojot visus valstī noteiktos Covid-19 izplatības ierobežošanas nosacījumus.

                                                                       

Jūsu “Gaismas tilts 97”

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no skolas mājas lapas ir lietojama

tikai ar atsauci uz šo lapu