top of page

PAMATSKOLAS INTEREŠU GRUPA

2018./19. m.g.

2017./18. m.g.

 MATERIĀLI:

Palīgmateriāls  matemātikā 5.-9. klasēm skolēniem ar grūtībām mācīties

Atgādņu krājums dažādos mācību priekšmetos

bottom of page