PAMATSKOLAS INTEREŠU GRUPA

2018./19. m.g.

 MATERIĀLI:

Palīgmateriāls  matemātikā 5.-9. klasēm skolēniem ar grūtībām mācīties

2017./18. m.g.

Atgādņu krājums dažādos mācību priekšmetos

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" mājas lapas ir lietojama tikai ar atsauci uz šo lapu