SKOLOTĀJI

Evija Grīnvalde

Pirmsskolas skolotāja

Aija Krūze

Pirmsskolas skolotāja

Ilze Freimane

Pirmsskolas skolotāja

Solvita Graudiņa

Pirmsskolas skolotāja

Please reload

Inta Rubiķe

Pirmsskolas skolotājas palīdze

Jogita Gintra

Pirmsskolas skolotājas palīdze

Please reload

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no skolas mājas lapas ir lietojama

tikai ar atsauci uz šo lapu