top of page

SKOLAS TRADĪCIJAS

Tumsas sagaidīšana "Lielā Mamma"

Lielā rudens un pavasara ekskursija

Skolotāju diena

Katru gadu septembra sākumā un maija beigās visi kopā dodamies ekskursijā. Visi kopā – tas nozīmē – visi skolas bērni no 1.-9. klasei. Plānojot ekskursijas maršrutu, tiek domāts, lai ekskursijā tiktu apvienotas 2 būtiskas jomas – izglītojošā un izklaidējošā.

Skolotāju diena mūsu skolā ir skaistākie svētki tieši skolotājiem. Par to nu jau tradicionāli rūpējas mūsu 9-tie un arī 4-tie kopā ar savām klases audzinātājām .

Grāmatu nedēļa

Kādu dienu rudenī, kad vēl silti vakari, skolas pagalmā pulcējas klašu komandas, tērpušies vienādos tērpos, kopā ar saviem atbalstītājiem,  skandējot saukļus, lai dotos pārbaudījumos, kurus  ir sagatavojusi iepriekšējā gada uzvarētājklase. Pasākums, kas saliedē klasi. Pasākums, kad ir iespēja pabūt kopā vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Šis ir pasākums, kad skolas absolventi veido savu komandu un piedalās kopīgā sacīkstē. Ugunskurs, tēja, sportisks azarts. Kāpēc Lielā Mamma?  Runā, ka jau pirms vairāk kā 10 gadiem pasākumā bija ieradusies kāda dūšīga sieva un visus komandējusi ...

Vasaras nometne

Žetonu vakars

Žetonu vakars ir viena no skaistākajām mūsu skolas tradīcijām. Tā aizsākās 1998./1999.m.g. Mūsu skolā tas ir ne tikai pasākums, kurā 9. klašu skolēniem tiek pasniegti žetoni – piederības zīme skolai, bet tā ir arī sava veida atskaite par skolā apgūtajām prasmēm un iemaņām uzstāties publikas priekšā, kopīgi iestudējot dzejas uzvedumu un teātra izrādi.

“Grāmatu nedēļa” ir gan izglītojošs, gan radošs darba process kā skolēniem, tā arī skolotājiem. Būtiskākais ieguvums abām pusēm – katra bērna un skolotāja iesaistīšanās kopējā darbā, ieinteresētība, attīstīta radošā fantāzija, iegūta jauna informācija, attīstītas sadarbības prasmes komandā. Liela nozīme šī darba procesā ir skolēnu iespējai tikties ar dažādiem cilvēkiem, lai izzinātu viņu attieksmi pret grāmatām, kā arī to lomu viņu dzīvē un profesijas izvēlē.

Laba tradīcija mūsu skolā ir 1. – 5. klašu skolēnu vasaras izglītojošās nometnes, kuru mērķis ir dot bērniem iespēju ne tikai jauki atpūsties, bet arī pavadīt laiku lietderīgi, iegūstot jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas.

No 2001. ir notikušas nometnes katru gadu. Pirmās nometnes notiek skolas pagalmā, teltīs. Vēlākos gados tiek iegādātas saliekamās gultiņas un nometne paplašinās- skolas telpās. Notiek sadarbība ar Ķekavas novada Sociālo dienestu, tiek organizētas nometnes bērniem no krīzes ģimenēm. 2 reizes šādas nometnes tiek organizētas Garkalnes novada krīzes ģimeņu bērniem. No 2011. gada nometnes notiek pie jūras- Apšuciemā, Upesciemā, kur ir iespēja iepazīt Baltijas jūras piekrasti un būt citā, interesantā un aizraujošā vidē.
Mūsu mērķis ir dot iespēju atpūsties, interesanti pavadīt laiku, izzināt un pētīt lietas mūsu skolas, mūsu- Ķekavas novada bērniem, kā arī pašiem pedagogiem rast iespēju radoši izpausties un uzzināt ko jaunu citā vidē.

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Jau vairāku mācību gadu garumā mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Ķekavas Mūzikas skolu. Nu jau par tradīciju kļuvis 1. semestra noslēguma koncerts pirms Ziemassvētkiem, kurā saviem skolas biedriem muzicē visi mūsu skolas skolēni, kas mācās arī Mūzikas skolā. Ar katru gadu koncertprogramma kļūst arvien garāka un daudzveidīgāka.

Mārtiņdienas tirgus

Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kurus mēs, skolēni un skolotāji, svinam īpaši. Mācāmies tautasdziesmas, dziesmas un kopīgi mēģinām senās Mārtiņdienas tradīcijas iedzīvināt mūsdienu pasaulē. Tirgojamies ar pašdarinātām precēm un pašu gatavotiem gardumiem. Domājam par preces noformējumu. Bet pats iepriecinošākais, protams, ir ļoti demokrātiskās cenas.

bottom of page