top of page

Sākumskolas koris

Otrdien 13:30 – 14:10

Angļu valodas pulciņš

Pirmdien 13:30 - 14:10 (1.-2.kl.)

Pirmdien 14:15 - 14:55 (3.-4.kl.)

Keramika

Ceturtdien 13:30 – 14:10 (1.-2.kl.)
Ceturtdien 14:15 – 14:55 (3.-4.kl.)

Vingrošana un akrobātika

Ceturtdien 14:30 -15:10

​Sākumskolas ansamblis

Trešdien 13:30 -14:10

Vizuālās mākslas pulciņš

Pirmdien 14:40 - 15:20

Skolas avīzes redakcija 

Otrdien pēc stundām

Ceturtdien pēc stundām

Dizaina pulciņš

Trešdien 15:00-16:00

Skatuves runas pulciņš

Otrdien - mainīgi

Ceturtdien - mainīgi

Matemātikas pulciņš

Pirmdien 13:30 - 14:10 (1.kl.)

Otrdien 14:15 - 14:55 (4.kl.)

Trešdien 13:30 - 14:10 (2.,3.kl.)

Peldēšanas pulciņš

Astronomijas pulciņš

 Pirmdien 15:45 - 16:25

Trešdien 14:20 - 15:00 (4.-6.kl.)

Trešdien 15:10 - 15:50 (7.-9.kl.)

Piektdien 13:45 - 14:30 (1.-3.kl.)

bottom of page