top of page

BRĪVLAIKI

  • Rudens brīvdienas: no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim;

  • Ziemas brīvdienas: no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;

  • Pavasara brīvdienas: no 2024. gada 11. marta līdz 15. martam.

  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasei : no 2024. gada 1. jūnija līdz 30. augustam.

 

   Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz: ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasei un 10. – 11. klasei.

bottom of page