top of page

SKOLOTĀJI

DSCF9913.JPG

Egita Heislere

Skolas direktore,

matemātikas skolotāja

.

DSCF9909.JPG

Vita Timermane

Direktora vietniece mācību darbā,

vācu valodas un sociālo zinību skolotāja

Man lernt nicht, ohne zu irren.

Nekļūdoties nevar iemācīties. Nebaidieties kļūdīties, baidieties negribēt uzzināt.

IMG_0946.JPG

Silvija Zītare

Direktores vietniece audzināšanas darbā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

.

DSCF9582.JPG

Sandra Freiberga

Direktores vietniece mācību darbā (stundu saraksts), sākumskolas skolotāja

.

DSCF9559.JPG

Santa Veidemane

Datorikas skolotāja

.

DSCF9562.JPG

Dace Cīrule

Sporta skolotāja

.

IMG_0950.JPG

Linda Lilje-Jurķe

Sākumskolas skolotāja

.

DSCF9928.JPG

Agate Liepiņa

Sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

.

gt.png

Ārija Bērziņa

Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja

.

WhatsApp Image 2022-11-08 at 21.17.08.jpeg

Staņislava Marsone

Vēstures skolotāja

.

DSCF9921.JPG

Mārica Zaķe

Angļu valodas skolotāja

.

.

DSCF9912.JPG

Agnese Grebže

Sākumskolas skolotāja

DSCF9890.JPG

Solvita Jurcika

Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un sociālo zinību skolotāja

DSCF9900.JPG

Anda Knospiņa

Matemātikas, datorikas skolotāja

DSCF9557.JPG

Ilona Korņilko

Vizuālās mākslas skolotāja

DSCF9543.JPG

Ilze Millere

Latviešu valodas, literatūras, mūzikas un teātra skolotāja, pirmsskolas audzinātāja

DSCF9551.JPG

Vineta Litauniece

Mūzikas skolotāja

IMG_0958.JPG

Anželika Ovsjaņņikova

Krievu valodas skolotāja

DSCF9896.JPG

Sandra Stikle

Latviešu valodas un teātra mākslas skolotāja

DSCF9918.JPG

Inese Geca-Miljone

Sporta un kustību skolotāja

DSCF9916.JPG

Inga Suvorova

Ārpusklases un audzināšanas darbs

DSCF9893.JPG

Inga Lagzdiņa

Mūzikas un kora skolotāja

DSCF9938.JPG

Dāvis Timermanis

Angļu valodas, fizikas un inžinierzinātņu skolotājs

DSCF9589.JPG

Ligita Vietniece

Angļu valodas  skolotāja

.

bottom of page