top of page

Ierobežojumu ēnā jeb nometnēm būt!


   Šis pavasaris nāca ar pārdomām un lielu neziņu- šovasar būs vai nebūs nometnes. Prieks, ka varējām tās
realizēt, lai gan ne tika daudzskaitlīgi kā ierasts.
  Jūnija beigās devāmies uz mīļo Apšuciemu, kur 7 dienas baudījām brīnišķīgo Latvijas vasaru, realizējām
nometnes “Austrālija” programmu- uzbūrām Austrāliju Apšuciema kāpās. Vai Jūs zināt, ka Austrālijas Krokodīls
Dandijs ir dzimis Apšuciemā un viņu sauca Didzis Laivinieks? Noskaidrojām Didža ceļus Latvijā un Austrālijā,
veicām Didža dotos uzdevumus un pārbaudījumus, dejojām, sportojām, spēlējām spēles, darinājām rokdarbus,
devāmies pārgājienā, braucām ekskursijā, un peldējām, peldējām un peldējām (kāds saskaitīja, ka 46 reizes),
skaitījām labos dabus un vēl un vēl, nu tik, lai nedēļas beigās būtu pilni ar enerģiju, emocijām un solījumiem
atgriezties arī nometnē nākamgad.
  Augusta sākumā skolā “Gaismas tilts 97” teritorijā realizējām dienas nometni “Fotomirklis”. Šoreiz bija
vienreizēja iespēja – nometnes laikā “legāli” izmantot savus telefonus, jo katru dienu bija jāfotografē: gan
Ķekavas novadpētniecības muzejā, gan pļavā, gan ekskursijā un pārgājienā, gan sportošanas laikā.
Safotografētais jāmācās samontēt kolāžā, pirms tam apgūstot attēlu apstrādes un fotogrāfēšanas
pamatprasmes. Nometnes laikā sportojām, spēlējām spēles, braucām ekskursijā uz Fotogrāfijas muzeju,
baudījām jūru Vakarbuļļu pludmalē, darinājām rokdarbus, spēlējām Minigolfu, iepazinām Ķekavu. 5 dienās tika
daudz paveikts.
    Liels paldies labākajai nometņu vadītāju komandai: Sandrai Freibergai, Agnesei Grebžei, Santai Veidemanei,
Ivettai Tamanei, Aijai Krūzei par pleca sajūtu, par saprašanos no pusvārda, par stabilām, pārbaudītām vērtībām.
Paldies Ķekavas ūn Apšuciema novadpētniecības muzejiem par atvērtumu, gaišumu un sajūtu, ka vienmēr tu
esi gaidīts.
    Paldies Ķekavas sporta aģentūras vadītājai Dacei Cīrulei par ilggadīgo sadarbību sporta inventāra nomā.
Sirsnīgs paldies Initai Lielbārdei, kas palīdzēja iziet covid apkarošanas protokola prasības!
Milzīgs paldies bērnu vecākiem, kuri rada iespēju un ticēja ka nometnes šogad būs, un uzticēja mums savus
bērnus.
Paldies Ķekavas novadam, kas atbalsta savējos, rodot iespēju pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, kas
būtiski atvieglo vecākiem sūtīt bērnus uz nometni. Mēs lepni varam teikt-Mūsu novads – Ķekava!

Anda Knospiņa, nometņu vadītāja

Nometnes "Austrālija" fotostāsts

Nometnes "Fotomirklis" fotostāsts

bottom of page