top of page

Uzņēmuma darbības dokumentācija

Izglītības iestāde īstenotās mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ( kods 21015611)

  • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programma (kods 00011111)

bottom of page