KLASES AUDZINĀTĀJA INTEREŠU GRUPA

2018./19. m.g.

Klašu audzinātāja IG 2018./19. m.g. 1. semestra darba plāns

Audzināšanas darba programma 2017.-2020. gadam

2017./18. m.g.

 MATERIĀLI

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no skolas mājas lapas ir lietojama tikai ar atsauci uz šo lapu