SĀKUMSKOLAS INTEREŠU GRUPA

2018./19. m.g.

 MATERIĀLI

Interneta vietnes, kurās ir atrodama informācija par spēlēm, pasakām, dabu

Interneta vietnes, kurās ir atrodama informācija par latviešu valodu, literatūru....

Atgādņu krājums sākumskolai

Uzdevumi 1. un 2. klasei. Iveta Starta

2017./18. m.g.

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" 2016

Jebkura informācija no skolas mājas lapas ir lietojama tikai ar atsauci uz šo lapu